กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 03 ม.ค. 2563
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 03 ม.ค. 2563
พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 03 ม.ค. 2563
พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 03 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1