ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่สร้าง
1 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5 ดาวน์โหลดเอกสาร 07 พ.ย. 2562
2 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ คนพิการ มาแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิความประสงค์รับเบี้ยยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร 13 ก.ย. 2562
3 การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงบูรณาการของประเทศไทย ดาวน์โหลดเอกสาร 23 ส.ค. 2562
4 แผนการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ก.ค. 2562
5 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร 04 เม.ย. 2562
6 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย (X-ray) ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 28 ก.พ. 2562
7 ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกของชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร 03 ม.ค. 2562
8 ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชาพิจารณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร 13 ธ.ค. 2561
9 ประกาศโครงการสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ปลอดโฟม ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 11 ธ.ค. 2561
10 ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 03 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33