ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลสวนขัน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร 25 พ.ย. 2563
2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร 25 พ.ย. 2563
3 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43 ดาวน์โหลดเอกสาร 24 พ.ย. 2563
4 ประกาศเทศบาลตำบลสวนขัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกสรรบุคคลเป้นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร 18 พ.ย. 2563
5 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39 - 42/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 09 พ.ย. 2563
6 การประชาสัมพันธ์แผนผังรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และรายการสำหรับเด็กฯ ดาวน์โหลดเอกสาร 06 พ.ย. 2563
7 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร 02 พ.ย. 2563
8 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร 02 พ.ย. 2563
9 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร 02 พ.ย. 2563
10 ประกาศเทศบาลตำบลสวนขัน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร 30 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41